Instalki.pl » Programy » Windows » Firma » prowadzenie firmy » Eurofirma Start

Eurofirma Start

prowadzenie firmy
Rozmiar:
56 MB
Aktualizacja:
16.01.2018
Licencja:
Freeware (bezpłatna)
System:
Windows 9x/Me/2000/XP/2003/Vista/7
Kategoria:
prowadzenie firmy
Ocena:
0
Oceń:
Pobrano:
1213 (10 w tym miesiącu)
Opis Eurofirma Start
 
 
EuroFirma Start jest propozycją dla firm o charakterze handlowym, usługowym i produkcyjnym, które poszukują łatwego w obsłudze i niedrogiego oprogramowania usprawniającego ich pracę.

EuroFirma to:
* rozbudowany system ostrzeżeń (np. o zadłużeniu odbiorcy, sprzedaży poniżej ceny zakupu, itp.)
* możliwość tworzenia własnych wydruków wg potrzeb użytkownika
* możliwość eksportowania danych do innych systemów, np. arkusza kalkulacyjnego Excel
* rozbudowany system uprawnień z hasłami dla poszczególnych użytkowników
* automatyczna archiwizacja danych
* możliwość kontroli i uporządkowania danych po awariach komputera
* elektroniczna wymiana danych w firmach wielooddziałowych (eksport dokumentów do centrali oraz import zapłat klientów z centrali do oddziału)
* definiowanie zawartości i sposobu wyświetlania danych tabelarycznych na ekranie
* praca w sieci komputerowej (max. 5 stacji)

Obsługa sprzedaży
* Moduł ten umożliwia sprawną obsługę sprzedaży towarów i usług. Realizuje również wszystkie operacje powiązane, takie jak: ewidencja zakupu, gospodarka magazynowa, rozrachunki z klientami i dostawcami, raporty kasowe i operacje bankowe, prowadzenie rejestrów VAT. Zawiera wszelkie analizy dotyczące sprzedaży i gospodarki magazynowej.
* Moduł "Sprzedaż" umożliwia również definiowanie wszelkich wydruków, własnych pól w podstawowych kartotekach programu, definiowanie zawartości i sposobu wyświetlania danych tabelarycznych na ekranie oraz tworzenie własnych, prywatnych funkcji jako programów napisanych przy pomocy Visual FoxPro.

Obsługa zakupów
* W Hermesie można poprzestać na przyjęciu towaru do magazynu (PZ, faktura zakupu). Jeśli jednak zależy nam na kompletnych rejestrach VAT oraz rozrachunkach z dostawcami, to można rejestrować wszelkie inne zakupy, takie jak materiały, usługi i środki trwałe.
* Obsługa faktur RR.
*Obsługa zamówień do dostawców. Można tworzyć je ręcznie, lub wygenerować automatycznie na podstawie statystyki sprzedaży albo zamówień od klientów. Możliwość dodania nowego towaru i przeprowadzenia kalkulacji jego ceny sprzedaży w trakcie rejestrowania dokumentu zakupu.
* Możliwość ręcznego modyfikowania wartości dokumentu zakupu w rozbiciu na poszczególne stawki VAT.

Obsługa magazynów
* Obsługa dowolnej ilości magazynów.
* Obsługa wszelkich dokumentów magazynowych takich jak WZ, PZ, RW, PW, MM, arkusze spisu z natury.
* Zestawienie ilościowo-wartościowe stanów magazynowych na dowolny dzień, rozchodów i przychodów poszczególnych towarów za dowolny okres.
* Zdejmowanie towarów z magazynu wg metody FIFO lub LIFO.

Obsługa kas i rachunków bankowych
* Obsługa dowolnej ilości kas i rachunków bankowych.
* Na raport kasowy składają się dowody KP i KW. Do raportu kasowego można również "podpinać" bezpośrednio gotówkowe faktury sprzedaży i zakupu.
* Rejestracja wyciągów bankowych.
* Proste rozliczanie faktur oraz kompensowanie płatności.

Obsługa rozrachunków
* Stan rozrachunków z klientami, dostawcami i pracownikami na dowolny dzień.
* Rozrachunki z ZUS i Urzędami Skarbowymi.
* Polecenia przelewu w formie drukowanej lub dostosowane do systemów bankowości elektronicznej.
* Wezwania do zapłaty i noty odsetkowe oraz potwierdzenia sald.

Analizy
* Analiza chodliwości towarów, obroty z klientami również w układzie porównawczym w odniesieniu do ubiegłych okresów, sprzedaż w ustalonych okresach (dniami, miesiącami itp.) wszystkich towarów lub tylko wybranych grup.
* Różnorodne analizy dotyczące zakupów, zamówień, zapasów itp.
* Wyniki wszelkich analiz można eksportować do Excela.

Program posiada mechanizm filtrowania. Jest on przebogatym źródłem analiz, zwłaszcza, że użytkownik może sam definiować wyrażenia filtrujące np. filtr pokazujący faktury z formą płatności "przelew" wystawione przez pracownika "Jan Kowalski".

EuroFirma zawiera generator raportów umożliwiający dowolną modyfikację wydruków oraz tworzenie raportów na indywidualne życzenie użytkownika.

Księga handlowa
Moduł ten wspomaga prowadzenie pełnej księgowości. Realizuje wszystkie zasadnicze operacje księgowe, od budowy planu kont i łatwego księgowania dokumentów aż do gotowych lub zdefiniowanych przez użytkownika zestawień i sprawozdań.

Dekretacja dokumentów magazynowych i finansowych z modułu "Sprzedaż" przebiega automatycznie wg zdefiniowanych przez głównego księgowego schematów. Moduły "Sprzedaż" i "Księga handlowa" korzystają ze wspólnej kartoteki kontrahentów i pracowników.

Program pilnuje spójności danych finansowych nie zezwalając użytkownikom na poprawianie przeniesionych do księgi faktur i innych dokumentów bez zgody księgowego.

Księga Przychodów i Rozchodów
Moduł ten przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji księgowej obowiązującej w małych firmach. Jest zintegrowany z całą resztą programu. Oznacza to, że wszelkie dokumenty (faktury sprzedaży, zakupu itp.), listy płac oraz amortyzację środków trwałych księguje się automatycznie.

Można definiować własne zestawienia w oparciu o dane z księgi jak również definiować dodatkowe kolumny w książce, które pozwolą np. śledzić koszty firmy dokładniej niż pozwalają na to standardowe kolumny.

Kadry i Płace
* Moduł ten ułatwia naliczanie wynagrodzeń, uwzględniając różne systemy wynagradzania: płaca miesięczna, akord, płaca godzinowa, prowizja i systemy mieszane.
* Prowadzi ewidencję umów o pracę i umów zleceń oraz nalicza wynagrodzenia na podstawie tych umów.
* Pozwala na prowadzenie związanych z płacami rozrachunków z urzędami skarbowymi i ZUS.
* Przyspiesza comiesięczne i roczne rozliczenia tworząc m.in. PIT4, PIT11, PIT8A, PIT8B.
* Automatycznie wylicza płacę za czas choroby i wszelkie zasiłki ZUS.
* Pozwala na rejestrację urlopów i kontroluje ich stan.
* Generuje listy płac, wszystkie potrzebne zestawienia, wydruki i raporty takie jak karty wynagrodzeń, RMUA, zaświadczenie o zarobkach.
* Generuje i seryjnie drukuje przelewy związane z listą płac.

Środki Trwałe
Moduł ten ułatwia ewidencjonowanie, amortyzację, aktualizację i umarzanie środków trwałych, niskocennych składników majątku oraz wartości niematerialnych i prawnych. Pozwala na wprowadzenie do ewidencji zarówno nowych jak i częściowo zamortyzowanych środków trwałych. Program uwzględnia wymogi aktualnych przepisów prawa.

Produkcja
Moduł ten jest ściśle powiązany z gospodarką magazynową. Wspomaga pracę firm produkujących zarówno "pod zamówienie" jak i w oparciu o długo i krótkoterminowe plany produkcyjne. Może być wykorzystywany przez typowe firmy produkcyjne oraz przedsiębiorstwa dokonujące prostej kompletacji.

Zarządzanie Kontaktami
Moduł Zarządzanie Kontaktami to nowa opcja systemu EuroFirma, produkt klasy CRM przeznaczony dla firm zainteresowanych zwiększeniem skuteczności i efektywności obsługi klientów. Jest doskonałym narzędziem ułatwiającym pracę działów sprzedaży, marketingu i serwisu. Umożliwia gromadzenie informacji na temat klientów. Wspomaga rejestrację i śledzenie relacji z kontrahentem począwszy od nawiązania kontaktu, poprzez negocjacje do sprzedaży i usług posprzedażowych.

Moduł ten zapewnia szybki dostęp do pełnej i aktualnej informacji o klientach firmy. Pozwala śledzić stan rozmów przeprowadzonych przez przez osoby odpowiedzialne za utrzymanie kontaktów z klientem, sporządzać notatki, jak również przeglądać historię wysłanych ofert, podpisanych umów, złożonych i zrealizowanych zamówień.


Uwaga!!!
Po wybraniu opcji pobierz/download nastąpi przekierowanie na stronę producenta, gdzie należy podać kod pocztowy, aby móc pobrać wersję testową aplikacji.
rozwiń opis
POKAŻ ()

Facebook