Instalki.pl » Programy » Windows » Firma » prowadzenie firmy » Clear-Pro 5.0.2

Clear-Pro

5.0.2
prowadzenie firmy
Rozmiar:
6 MB
Aktualizacja:
30.01.2020
Producent:
Licencja:
Demo
System:
Windows XP/Vista/7/8/10
Kategoria:
prowadzenie firmy
Ocena:
4
Oceń:
Pobrano:
3323 (6 w tym miesiącu)
Opis Clear-Pro 5.0.2
 
 

ClearPro zapewnia spójny i zintegrowany wgląd w strategiczne dane firmy. Zastosowanie źródeł opartych na języku SQL oraz technologii OLAP dało silne narzędzie dla szefa produkcji, technologa, zaopatrzeniowca, magazyniera, handlowca, analityka oraz pionu zarządzającego firmą. Spełnia wymagania dotyczące obowiązujących standardów i przepisów odnośnie obiegu dokumentów i raportów otrzymywanych z systemu. Jest źródłem zagregowanych i spójnych danych dla księgowości.

 

Zarządzanie produkcją
· Analizy zamówień od odbiorców z uwzględnieniem stanów magazynowych, stanu produkcji i stanów minimalnych – podstawą zadań produkcyjnych
· Planowanie produkcji
- Analiza kosztów i zapotrzebowań zleceń
- Wielowariantowe kalkulacje kosztów: wyrobów, zamówień, zleceń
- Wygodne zakładanie zleceń produkcyjnych - monitorowanie zleceń na te same wyroby
- Modyfikowalność kart technologicznych pod nieseryjne wyroby
- Dostępność wzorcowych kart technologicznych dla wyrobów
- Planowanie operacji na zlecenia, przydzielanie pracowników, maszyn
· Raportowanie potrzeb zaopatrzeniowych
- Skumulowane zapotrzebowania na materiały wspólne występujące w różnych zleceniach
- Analiza magazynowych stanów alarmowych
· Generowanie zleceń produkcyjnych, zamówień do dostawców i rezerwacje w magazynach na podstawie zamówień od odbiorców, planów wewnętrznych, zleceń produkcyjnych oraz stanów minimalnych w magazynach. Kompleksowe narzędzie wspomagające optymalizację zapasów magazynowych i sterujące płynnością zaopatrzenia.
· Rezerwacja przyszłych dostaw do zleceń produkcyjnych i zamówień odbiorców oraz rezerwacja w magazynach
· Realizacja produkcji /zaawansowana obsługa zleceń produkcyjnych/
- Automatyczne rozchody na produkcję (surowców i półwyrobów), kontrola kompletności wydań na zlecenia
- Łatwe stosowanie zamienników składników kart zleceniowych przy rozchodach na produkcję
- Kontrola dostaw w korelacji ze zleceniami oczekującymi na surowce
- Obsługa wirtualnego magazynu depozytów (surowce trudnorozliczalne w bezpośredniej dyspozycji produkcji)
- Sygnalizacja możliwych do realizacji dokumentów rozchodowych i przychodowych
- Automatyczne otwieranie zleceń na półwyroby sprzężone (z jednego surowca różne półwyroby)
- Rejestracja kart pracy (pracownicy, maszyny, rzeczywisty czas pracy) w sposób zbiorczy lub poprzez terminal produkcyjny
· Rozliczanie produkcji
- Zestawienia kosztów produkcji wg: rodzajów produkcji, zleceń (surowce, narzędzia, usługi obce, operacje-robocizna).
- Analizy wydanych składników na zlecenie: rzeczywiste, ponad normę i nie wydanych
- Zestawienie stanu produkcji w toku
- Analiza stanu realizacji reklamacji
- Kontrola stanu narzędzi u pracowników i w magazynie
- Rozliczanie robocizny wg: pracowników, zleceń, rodzaju prac, analiza jakości i wydajności operacji
· Wielopoziomowa, drzewiasta struktura kart technologicznych i wzorcowych
· Zautomatyzowana obsługa kart technologicznych i zleceniowych (zaawansowane, grupowe funkcje modyfikacji kart technologicznych)

Obsługa magazynów
· Dowolna ilość magazynów z deklarowanymi metodami wycen (FIFO, LIFO, średnioważona, ewidencyjna)
· Wielorodzajowość magazynów: Surowce, Półwyroby, Wyroby gotowe, Handlowy, Narzędzia, Braki, Odpady, Usługi, Robocizna, Socjalny, Depozyty, Reklamacje
· Unikatowa metoda tworzenia i obsługi indeksów materiałowo-towarowych, pozwalająca na agregacyjne i kluczowane analizy i raporty
· Łatwe w użyciu dodatkowe dwie jednostki miary dla każdego indeksu
· Funkcja "Inwentaryzacja" stosowana również do przeprowadzenia remanentu lub przeceny
· Konfigurowalne ustalanie minimalnych stanów alarmowych
· Zestawienie indeksów z przekroczonymi stanami alarmowymi i kosztami ich uzupełnień - podstawą racjonalnych decyzji zakupowych
· Zawansowana obsługa wirtualnego magazynu depozytów
· Generowanie zbiorczych list rozchodów skumulowanych indeksów (dla wskazanych dokumentów RW)
· Obsługa magazynu narzędzi; pobrania i zwroty przypisane pracownikom – historia narzędzia, kartoteka pracownika
· Lista zleceń, na które nie wydano wskazanego składnika (po rejestracji dokumentu PZ)
· Konfrontacja rozchodów (za okres czasu) z zapasami magazynowymi
· Identyfikowanie zalegających w magazynach indeksów
· Obsługa wszystkich typowych dokumentów (i dodatkowych na potrzeby systemu) - wiele funkcji kontrolnych i automatycznych
· Zestawienia dla księgowości materiałowej (dokumenty, stany magazynowe, zużycie) o różnym stopniu szczegółowości i agregacji
· Stany magazynowe ilościowo-wartościowe dostępne na dowolny dzień
· Karty magazynowe indeksów z historią według dokumentów zachowywane przez wiele lat
· Modyfikowalne, przypisywane do grup indeksów algorytmy wyliczania cen ewidencyjnych
· Sygnalizacja nierozliczonych dokumentów MW (magazyn wydał)

Obsługa sprzedaży
· Zautomatyzowana obsługa faktur – krajowe, eksportowe, wewnętrzne, zaliczkowe
- rozbudowany system rabatowy (na towar i dla klienta)
- sygnalizacja oczekujących dokumentów WZ do zafakturowania
- sygnalizacja oczekujących faktur do korekty
- jedna faktura do kilku dokumentów WZ (z różnych magazynów) i do różnych usług
· Rejestracja kodów (indeksów) zewnętrznych (dostarczanych przez odbiorcę)
· Wieloprzekrojowe analizy sprzedaży o różnym stopniu szczegółowości i agregacji
- wg dokumentów
- struktury asortymentowej
- wg kontrahentów
- konfigurowalna
· Kontrola realizacji zamówień wg dokumentów WZ
· Algorytmy wyliczania cen handlowych - modyfikowalne, przypisywane do grup indeksów

Funkcje wspomagające
· Możliwość stosowania wielu walut (przeliczniki)
· Moduł rejestracja czasochłonności (robocizny) przez pracowników produkcyjnych
· Zestawienia wykonanych prac ilościowo-wartościowo wg pracowników, zleceń i rodzaju prac
· Robocizna jako składnik karty technologicznej
· Monitorowanie realizacji reklamacji
· Łatwość tworzenia bieżących kalkulacji wg kart technologicznych dla wskazanych wyrobów:
- w cenach: średnich lub w cenie ostatniego przychodu
- do poziomu półwyrobów lub rozwiniętych do surowców
- uwzględniających robociznę lub nie.
· Mnogość raportów (różnie agregowanych i filtrowanych) służących księgowości: stany magazynowe, dzienniki dokumentów, rozliczanie zleceń (koszty), przepływy indeksów wg dokumentów
· Prezentacja teoretycznych zapasów magazynowych zawartych w wyrobach/półwyrobach - rozwinięcia do poziomu surowców w układzie ilościowo-wartościowym
· Pliki zewnętrzne (dwolnych formatów: np. zdjecia, rysunki, dokumenty, i inne) podpinane do indeksów, kart technologicznych, zleceń, kontrahentów, dokumentów
· Poczta wewnętrzna i powiadomienia systemowe o zdarzeniach - wysyłane do uprawnionych użytkowników

rozwiń opis
POKAŻ ()

Facebook