TA STRONA UŻYWA COOKIE. Usługodawca oraz jego zaufani partnerzy korzystają z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, reklamowych oraz realizacji usług, w tym również aby wyświetlać użytkownikom najbardziej dopasowane oferty i reklamy.
Usługodawca i jego zaufani partnerzy wymagają zgody użytkownika na gromadzenie danych w celu obsługi spersonalizowanych treści i ogłoszeń. Jeśli korzystasz ze strony instalki.pl bez zmiany ustawień przeglądarki, to oznacza to, że nie wyrażasz sprzeciwu co do otrzymywania wszystkich plików cookies na swoje urządzenie ze strony instalki.pl.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Od dnia 25.05.2018 r. na terenie Unii Europejskiej wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz polityką prywatności serwisu  [X]
Instalki.pl » Programy » Windows » Narzędzia » narzędzia inne » Interpreter PostScriptu 9.00

Interpreter PostScriptu

9.00
narzędzia inne
POBIERZ TERAZ
Rozmiar:
23.4 MB
Aktualizacja:
13.06.2019
Licencja:
Trial (testowa)
System:
Windows XP/Vista/7/8/10
Kategoria:
narzędzia inne
Ocena:
5
Oceń:
Pobrano:
113 (7 w tym miesiącu)
Opis Interpreter PostScriptu 9.00
 
 
In­ter­pre­ter Post­Scrip­tu to pro­gram ot­wie­ra­ją­cy pli­ki opar­te na Post­Scrip­cie (*.pdf, *.ai, *.ps, *.eps) w ce­lu ma­ni­pu­lo­wa­nia da­ny­mi w nich za­war­ty­mi, a w szcze­gól­no­ści w ce­lu wy­ko­ny­wa­nia na nich im­po­zy­cji.

Pro­gram umoż­li­wia ren­de­ro­wa­nie ot­wie­ra­nych pli­ków (tzn. mo­żesz ot­wo­rzyć plik i je­go za­war­tość za­pi­sać ja­ko bit­ma­pę). Oprócz tego, umożliwia in­spek­cję za­war­to­ści pli­ków post­scrip­to­wych, spraw­dze­nie i od­czy­ta­nie prze­strze­ni ko­lo­rów i in­nych atry­bu­tów (np. pa­ra­me­tru over­print) obiek­tów za­war­tych w pli­ku.

Pro­gram mo­że ró­wnież słu­żyć pro­gra­mi­stom pod­czas pi­sa­nia pro­gra­mów w ję­zy­ku Post­Script (np. ste­ro­wni­ków dla urzą­dzeń wy­jścio­wych) oraz ja­ko de­bug­ger pli­ków po­stsrip­to­wych.

Uwaga:

In­ter­pre­ter jest też ele­men­tem pa­kie­tu Kom­bi. Je­śli na­bę­dziesz pa­kiet Kom­bi, to In­ter­pre­ter bę­dzie już w tym pa­kie­cie za­war­ty.

Pro­gram do­stęp­ny jest w trzech wer­sjach:
  • Ko­mer­cyj­nej nie­o­gra­ni­czo­nej cza­so­wo.
  • Bez­płat­nej 30-dnio­wej.
  • De­mon­stra­cyj­nej.
rozwiń opis
POKAŻ ()

Facebook