TA STRONA UŻYWA COOKIE. Usługodawca oraz jego zaufani partnerzy korzystają z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, reklamowych oraz realizacji usług, w tym również aby wyświetlać użytkownikom najbardziej dopasowane oferty i reklamy.
Usługodawca i jego zaufani partnerzy wymagają zgody użytkownika na gromadzenie danych w celu obsługi spersonalizowanych treści i ogłoszeń. Jeśli korzystasz ze strony instalki.pl bez zmiany ustawień przeglądarki, to oznacza to, że nie wyrażasz sprzeciwu co do otrzymywania wszystkich plików cookies na swoje urządzenie ze strony instalki.pl.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Od dnia 25.05.2018 r. na terenie Unii Europejskiej wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz polityką prywatności serwisu  [X]
Instalki.pl » Programy » Windows » Firma » księgowość » Asseco WAPRO Fakir 8.50.2

Asseco WAPRO Fakir

8.50.2
księgowość
POBIERZ TERAZ
Rozmiar:
1.69 MB
Aktualizacja:
10.01.2020
Licencja:
Trial (testowa)
System:
Windows XP/Vista/7/8/10
Kategoria:
księgowość
Ocena:
4
Oceń:
Pobrano:
4789 (32 w tym miesiącu)
Opis Asseco WAPRO Fakir 8.50.2
 
 

Program jest przeznaczony do obsługi księgowości w firmach handlowych, produkcyjnych oraz usługowych a w wariancie BUDZET również w zakładach budżetowych i jednostkach samorządu terytorialnego. Może być stosowany jako element składowy systemu zarządzania firmami Asseco WAPRO i współpracować z innymi aplikacjami tego systemu oraz niezależnie, jako samodzielny program finansowo – księgowy. Program wyposażony został we wszystkie wymagane przepisami prawa mechanizmy potrzebne do księgowania bieżącej działalności podmiotów gospodarczych zobowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych.

Pełna kontrola działalności firmy

Rola współczesnej księgowości, poza wykonywaniem jej standardowych obowiązków sprawozdawczych i podatkowych, jest wsparcie firmy w procesie zarządzania i kontroli kosztów. Program Asseco WAPRO FaKir dla Windows to nie tylko program finansowo – księgowy. Dodatkowo jest wyposażony w mechanizmy kontroli ponoszonych przez firmę kosztów, stanu rozrachunków i należności, umożliwiające także pełną analizą działalności operacyjnej i finansowej.

W program wbudowane zostały dodatkowe moduły:

• Tworzenia planów budżetowych oraz kontroli ich wykonania

• Rozliczania projektów firmy

• Ewidencjonowania przychodów i kosztów w dowolnej zdefiniowanej przez użytkownika strukturze miejsc powstawania przychodów i kosztów (tzw. MPK).

• Analizy wskaźnikowej pozwalającej na pełną analizę kondycji finansowej firmy (wariant BIURO i PRESTIŻ, BUDŻET).

Automatyzacja pracy

Możliwość praca w jednej, wspólnej bazie danych z programem Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows pozwala na automatyczne importy dokumentów z dowolną częstotliwością co obniża pracochłonność związaną z wprowadzaniem danych. Praca na wspólnej bazie możliwa jest w każdym przypadku, nawet wtedy gdy dział księgowości znajduje się poza firma.
Automatyzację czynności nie wymagających decyzji księgowego ułatwiają zdefiniowane w programie mechanizmy:

• rozliczania rozrachunków

• ułatwiające proces księgowania standardowych dokumentów

• naliczające obowiązkowe obniżenie kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, a po częściowym lub całkowitym rozliczeniu transakcji, dla których wcześniej obniżono koszty podatkowe, naliczające odpowiednio podwyższenie kosztów uzyskania przychodów. W tym, przy księgowaniu obrotu towarami handlowymi zarządzanego przez program Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows, naliczanie korekty kosztów podatkowych dla nierozliczonych zgodnie z w/w przepisem transakcji zakupu towarów handlowych.

• korekt podatku VAT:
- podstawy opodatkowania oraz podatku należnego zgodnie z art. 89a ustawy o VAT (tzw. ulga na złe długi). Włącznie z automatycznym wypełnieniem zawiadomienia VAT-ZD;
- obowiązkowej korekty podatku naliczonego zgodnie z art.. 89b ustawy o VAT, w przypadku nieuregulowania należności w okresie 150 dni od terminu płatności, za dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju;

• księgujące „koszty do rozliczenia w czasie”

• przeksięgowań miesięcznych i rocznych

• naliczające różnice kursowe

• tworzenia modułów raportów użytkownika

Asseco WAPRO FaKir dla Windows jest dostępny w czterech wariantach:

wariant BIZNES:
Możliwa jednoczesna praca wielu użytkowników, obsługa maksymalnie 3 podmiotów

• Wielowalutowość, obsługa wszystkich rodzajów zdarzeń gospodarczych

• Automatyzacja procesu rejestracji i dekretacji dokumentów, rozliczania rozrachunków, tworzenia dokumentów różnic kursowych, drukowania seryjnego przelewów, potwierdzeń sald i ponagleń

• Automatyczne zamykanie okresów obrachunkowych i roku obrotowego wraz z przeksięgowaniami

• Możliwość wszechstronnej analizy zapisów – różnorodne raporty i zestawienia dostępne na ekranie lub w formie wydruku

• e-przelewy, e-deklaracje

• Udostępnianie danych dla narzędzi zewnętrznych (MS Office, Crystal Reports)

• Pełna współpraca z WF-Mag dla Windows i WF-Analizy dla Windows

wariant BIURO:
Możliwa jednoczesna praca wielu użytkowników, obsługa nieograniczonej ilości podmiotów

• Pełna funkcjonalność wariantu BIZNES

• Funkcje usprawniające prace biur rachunkowych

• Dla klientów biura – możliwość zdalnego przeglądania danych księgowych

wariant PRESTIŻ:
Możliwa jednoczesna praca wielu użytkowników, obsługa nieograniczonej ilości podmiotów

• Pełna funkcjonalność wariantu BIURO

• Zaawansowane mechanizmy obsługi kosztów

• Budżetowanie i kontrola realizacji budżetów

• Zaawansowana obsługa windykacji należności

• Dodatkowa sprawozdawczość, wymiana danych z MS Excel oraz pełna integracja z generatorem raportów Crystal Reports

wariant BUDŻET:
Wariant wspomagający zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych. Podstawą dla zastosowanych w programie rozwiązań są przepisy zawarte w ustawie o finansach publicznych oraz jej przepisach wykonawczych.

• Pełna funkcjonalność wariantu PRESTIŻ

• Tworzenie i obsługa klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów – według klasyfikacji tradycyjnej oraz klasyfikacji zadaniowej

• Definiowanie budżetu jednostki

• Pełna kontrola wykonania budżetu jednostki na każdym etapie.

• Wiązania zapisów z rejestrowanych dokumentów księgowych z określonymi paragrafami budżetowymi.

• Deklarowania kwoty zapisu księgowego jako dochód/wpływ, wydatek/koszt/zaangażowanie, środki pieniężne pozwalające na dokładną analizę operacji nie tylko w obrębie klasyfikacji ale także rodzajów wykonywanych operacji.

• Księgowania równoległe na konta pozabilansowe

• Rozrachunki - ręczne lub automatyczne wiązanie transakcji w obrębie kont księgowych, ale także w obrębie tych samych paragrafów budżetowych.

• Wbudowany prosty moduł fakturujący, pozwalający na wystawianie, drukowanie i ewidencję wystawianych faktur VAT oraz ich późniejsze, automatyczne księgowanie z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej.

• Sprawozdawczość budżetowa. Raporty umożliwiają analizę zapisów od strony dokumentów i kont księgowych oraz pozycji klasyfikacji budżetowych.

• Eksport sprawozdań w formacie elektronicznym ([email protected], JB, JST) oraz przygotowanie sprawozdań zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Program dla nowoczesnej firmy

Wraz z rosnącymi wymaganiami stawianymi współczesnej księgowości program został wyposażony w zintegrowane moduły takie jak:

• tworzenia planów budżetowych wraz z kontrolą ich wykonania,

• rozliczania projektów firmy,

• ewidencjonowania przychodów i kosztów w zdefiniowanych przez użytkownika miejscach powstawania przychodów i kosztów (tzw. MPK) , które umożliwiają dodatkowe rejestrowanie kosztów w innym układzie w sposób bardziej szczegółowy, co pozwala na precyzyjne analizowanie rentowności poszczególnych obszarów działalności firmy (dotyczy wariantów PRESTIŻ i BUDŻET),

• analiza wskaźnikowa, która umożliwia pełną analizę kondycji finansowej firmy (dotyczy wariantów PRESTIŻ i BUDŻET),

• możliwość tworzenia własnych zestawień użytkownika, które umożliwiają tworzenie rozbudowanych zestawień jak na przykład szczegółowych rachunków wyników, analiz rentowności poszczególnych rodzajów działalności firmy i dowolnych innych zestawień opartych o dane finansowo - księgowe.

Na poszerzenia możliwości analitycznych systemu pozwala możliwość rozbudowy o program Asseco WAPRO WF-Analizy. Zainstalowanie programów na wspólnej bazie pozwala na wykonywania przekrojowych, wielowymiarowych analiz w postaci czytelnych zestawień tabelarycznych i wykresów, niezbędnych do oceny zmian trendów procesów zachodzących w firmie, analiz porównawczych i inn.

Program Asseco WAPRO FaKir wyposażony jest w moduł MAGIK II, który jest odpowiedzialny za obsługę importu i automatycznego dekretowania dokumentów. Moduł pozwala nie tylko na proste definiowanie schematów księgowań, ale również definiowanie dekretów warunkowych - dynamicznie analizuje importowane dokumenty i odpowiednio je dekretuje, wylicza również różnice z zaokrągleń, rozksięgowuje dokumenty a nawet dynamicznie tworzy odpowiednie ich opisy.

Korzyści z użytkowania programu Asseco WAPRO FaKir dla Windows

• Zwiększona efektywność i dokładności pracy księgowego poprzez zautomatyzowanie wszystkich operacji niewymagających jego decyzji

• Równomierne rozłożenie pracy księgowych w całym okresie obrachunkowym, dzięki możliwości importowania i księgowania dokumentów z dowolna częstotliwością (dotyczy pracy w jednej, wspólnej bazie danych z programem Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows)

• Skrócenie czasu potrzebnego do rejestrowania i dekretowania dokumentów w księgowości

• Zmniejszenie nakładów pracy związanych z jednorazowym wprowadzaniem wszystkich danych do struktur wspólnych systemu, dotyczy pracy w jednej, wspólnej bazie danych z programem Asseco WAPRO Mag dla Windows

• Możliwość rozbudowy systemu o moduł Asseco WAPRO Analizy, który umożliwia łatwe i szybkie tworzenie w oparciu o dane handlowe i finansowo-księgowe firmy wielowymiarowych, przekrojowych analiz ułatwiających podejmowanie decyzji w procesach zarządzania firmą.

Pobrany program działa jako w pełni funkcjonalna 30 dniowa wersja komercyjna lub bezterminowo jak program DEMO. Aby kontynuować pracę należy skontaktować się z Asseco WAPRO w celu uzyskania danych licencyjnych (Zadzwoń tel. 22 702 89 00 lub wyślij e-mail: sprzedaż[email protected])

rozwiń opis
POKAŻ ()

Facebook