Instalki.pl » Programy » Windows » Firma » kadry i płace » Płatnik 10.02.002

Płatnik

10.02.002
kadry i płace
Rozmiar:
155 MB
Aktualizacja:
25.01.2019
Producent:
Licencja:
Freeware (bezpłatna)
System:
Windows XP/Vista/7/8/10
Kategoria:
kadry i płace
Ocena:
5
Oceń:
Pobrano:
47257 (309 w tym miesiącu)
Opis Płatnik 10.02.002
 
 

Płatnik jest bezpłatnym programem do współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Pozwala on na przygotowanie dokumentów ubezpieczeniowych oraz ich transmisję i wydruk do ZUS.

Płatnik Przekaz Elektroniczny umożliwia transmisję dokumentów w formie elektronicznej. Pozwala na wysyłanie do ZUS dokumentów droga elektroniczną oraz odbieranie potwierdzeń dostarczenia dokumentów.

 Zmiany wprowadzone w programie Płatnik 10.01.001
 Dodano możliwość automatycznej aktualizacji bibliotek i plików stanowiących poszczególne elementy programu. Program samodzielnie wykrywa czy wszystkie komponenty aplikacji są aktualne, jeśli nie wówczas wykonuje autoaktualizację. Zmiana ta umożliwia użytkownikom programu korzystanie z najnowszej wersji programu Płatnik bez konieczności samodzielnej instalacji niezbędnych komponentów i słowników.
Zwiększono zakres weryfikacji dokumentów oraz krytyczności błędów wykrywanych w dokumentach ubezpieczeniowych polegających na:

  •     sprawdzaniu poprawności raportów w komplecie korygującym, w oparciu o dokumenty przekazane wcześniej do ZUS. Rozszerzona weryfikacja dotyczy okresu, za który składany jest raport korygujący. Sprawdzenie ma na celu wyszczególnienie brakujących pozycji raportu za ubezpieczonego w obrębie całego okresu uwzględniając również dokumenty już przetworzone w ZUS.
  •     dodatkowych weryfikacjach na deklaracjach rozliczeniowych składanych przez płatnika opłacającego składki na własne ubezpieczenia pod kątem poprawności danych identyfikacyjnych płatnika z danymi identyfikacyjnymi zapisanymi w kartotece ubezpieczonego potwierdzonej w ZUS,
  •     umożliwieniu składania deklaracji rozliczeniowej w ramach jednego zakresu numerów, w sytuacji gdy sumy składek wykraczają poza dopuszczalną długość pól na formularzu; rozwiązanie to dedykowane jest dla dużych płatników przekazujących dokumenty za wiele tysięcy ubezpieczonych,
  •     zmianie weryfikacji zgłoszeń ubezpieczonych w zakresie badania czy okres podlegania, podany w dokumentach za ubezpieczonych, nie wykracza poza okres wyznaczony przez datę powstania obowiązku opłacania składek oraz datę wyrejestrowania płatnika,
  •     wprowadzeniu dodatkowej weryfikacji sprawdzającej przekazywanie do ZUS ponownie takich samych dokumentów zgłoszeniowych i wyrejestrowujących za osoby ubezpieczone.

Wprowadzono zmiany w raporcie tworzonym podczas pobierania i aktualizacji danych z ZUS. Zrezygnowano m.in. z wyświetlania informacji dotyczących miesiąca przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (30-krotność). Przy czym program nadal weryfikuje dokumenty pod kątem przekroczenia górnej granicy podstawy na ubezpieczenia emerytalno-rentowe.
    Wprowadzono zmiany w Kreatorze dokumentów rozliczeniowych umożliwiające utworzenie dokumentów na podstawie kompletów rozliczeniowych pobranych z ZUS.
    Rozszerzono funkcjonalność programu dla płatników wielooddziałowych, w sytuacji gdy rozliczenie z ZUS następuje w ramach jednej zbiorczej deklaracji.
    Wprowadzono funkcjonalność, która umożliwia wprowadzenia zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej bezpośrednio na dokumentach. Rozwiązanie ma na celu ułatwienie przekazywania dokumentów zgłoszeniowych do ZUS w sytuacji, gdy po ostatnim wyrejestrowaniu z ubezpieczeń nastąpiła zmiana danych identyfikacyjnych i ubezpieczony ponownie zgłaszany jest do ubezpieczeń z nowym nazwiskiem, a program podczas aktualizacji danych pobiera dane sprzed zmiany.
    Dodano informacje o stanie weryfikacji dokumentów przetworzonych przez system ZUS. W głównych widokach programu wyświetlane są statusy prezentujące czy dokumenty zostały przetworzone poprawnie czy z błędem.
    Wprowadzono możliwość wykorzystywania słowników adresowych w programie Płatnik podczas wypełnienia danych adresowych w dokumentach zgłoszeniowych.
    Wprowadzono możliwość wysłania, przez płatnika opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, w jednym zestawie dokumentów - kilku deklaracji rozliczeniowych oznaczonych numerami z różnych zakresów (np. z zakresu 01-39 i z zakresu 40-49) dotyczących tego samego miesiąca.

Uwaga!

Pomoc oraz dokumentację do programu można uzyskać na oficjalnej stronie www.platnik.info.pl

rozwiń opis
POKAŻ ()

Facebook