TA STRONA UŻYWA COOKIE. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Od dnia 25.05.2018 r. na terenie Unii Europejskiej wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz polityką prywatności serwisu  [X]
Instalki.pl » Programy » Windows » Firma » kadry i płace » Kadry, Płace i ZUS PRO 9.4.1.3

Kadry, Płace i ZUS PRO

9.4.1.3
kadry i płace
POBIERZ TERAZ
Rozmiar:
440 MB
Aktualizacja:
08.01.2018
Licencja:
Trial (testowa)
System:
Windows XP/Vista/7/8/10
Kategoria:
kadry i płace
Ocena:
5
Oceń:
Pobrano:
1247 (34 w tym miesiącu)
Opis Kadry, Płace i ZUS PRO 9.4.1.3
 
 
Kadry, Płace i ZUS PRO to nowoczesny system wspomagający pracę działów kadr i rachuby płac, w firmach o dowolnym profilu działalności i dowolnej wielkości, zatrudniających od kilku do kilku tysięcy pracowników, bez względu na rodzaj wynagrodzenia czy czasu pracy.
 
Dostępne są wersje obsługujące do 20, 50, 200, 500 i powyżej 500 pracowników.
 
Program ułatwia prowadzenie ewidencji kadrowej pracowników, naliczanie wynagrodzeń czy zasiłków chorobowych oraz prowadzenie rozliczeń z Urzędami Skarbowymi i ZUS. Uwzględnia wymogi zreformowanych przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych. Posiada automatyczny eksport danych do programu Płatnik.
 
Działa w oparciu o bazę danych SQL, dzięki czemu charakteryzuje się dużą wydajnością i stabilnością oraz bezpieczeństwem danych. Umożliwia pracę w sieci na wielu stanowiskach komputerowych jednocześnie i tworzenie wielu firm (przydatne dla biur rachunkowych). Podstawowa licencja pozwala na pracę na pięciu stanowiskach komputerowych oraz na utworzenie trzech baz danych.
 
 
Najważniejsze możliwości:
KADRY
· prowadzi ewidencję danych personalnych pracowników i zleceniobiorców, właścicieli,
· umożliwia elastyczne określenie sposobu finansowania składek ZUS każdemu pracownikowi (50% Ubezpieczony, 50% Płatnik, ubezpieczony, płatnik, Budżet, PFRON),
· określenie pracownikom kodów: Kas Chorych, tytułu ubezpieczenia, wykonywanego zawodu, wykształcenia, pracy w szczególnych warunkach, stopnia niezdolności do pracy oraz typu identyfikatora,
· gromadzi informacje o pracownikach: wykształcenie, rachunek bankowy, urząd skarbowy, historia zatrudnienia, służba wojskowa, rodzina, staż pracy,
· generuje dokumenty dotyczące zatrudnienia pracowników tj. umowa o pracę, szczegółowe warunki zatrudnienia, aneksy, wypowiedzenie warunków, rozwiązanie umowy, świadectwo pracy,
· ewidencja szkoleń, badań okresowych, wypadków i wyposażenia,
· umożliwia wydruk następujących dokumentów: umowy o pracę, szczegółowe warunki zatrudnienia, aneksów, świadectwa pracy, wypowiedzenia warunków umowy o pracę, rozwiązania umowy o pracę, umów przeterminowanych, zakresu obowiązków, regulaminu pracy, kwestionariusza osobowego, kartoteki pracownika, wydruki dot. badań okresowych, szkoleń, kartoteki wypadków, wyposażenia pracowników,
· pozwala dostosować pod własne potrzeby wybrane dokumenty kadrowe z poziomu programu Microsoft Word,

PŁACE
· oblicza płace według różnych systemów wynagradzania,
· umożliwia definiowanie każdego składnika płacowego (niezależnie od stopnia skomplikowania np. płaca stała, godzinowa, akord, premia, dodatki, dodatki stażowe, potrącenia i wiele innych) lub skorzystanie ze standardów dostępnych w programie,
· istnieje możliwość określenia indywidualnych parametrów dla elementów płacowych tj. czy składnik ma być opodatkowany, czy ma być on objęty określoną składką ZUS, czy składnik ma być wliczany do podstawy średniej urlopowej czy chorobowej, określenie dla składnika kodu ZUS, wpływu na składnik nieobecności,
· definiowanie działań matematycznych na składnikach, obliczanie składników na podstawie innych składników, definiowanie ograniczeń, terminów ważności,
· rozlicza właścicieli firm z ZUS,
· umowy cywilno-prawne: umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich, kontrakt menedżerski, umowy o udział w pracach organów stanowiących osób prawnych; umożliwia wystawienie do jednej umowy wielu rachunków,
· oblicza wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłki: chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze, pielęgnacyjne, rodzinne, rehabilitacyjne, wychowawcze i pogrzebowe,
· udziela pożyczek, umożliwia spłatę w dowolnej ilości rat, automatycznie potrąca raty pożyczki podczas liczenia wypłaty,
· oblicza dodatkowe wypłaty (kilka w miesiącu dla pracowników),
· wypłata zaliczek,
· wydruk przelewów za wypłaty na ROR, za zaliczki, za deklaracje PIT-4, za umowy cywilno-prawne,
· możliwość tworzenia oraz wydruk wielu list płac w miesiącu oraz wielu wypłat na jednej liście płac, wydruk kwitków z wypłat, wydruk karty wynagrodzeń, listy płac z umów cywilno-prawnych,
· elastyczne ustalanie wysokości zmiennych finansowych np. progów podatkowych, zasiłków, składek ZUS,
· wydruk listy pożyczek, listy zaliczek, zaświadczenia o zarobkach, oświadczenia o kosztach+25%, zestawienia składek zdrowotnych,
· raporty na potrzeby GUS,

CZAS PRACY
· odnotowywanie obecności (indywidualne i grupowe) i nieobecności, nadgodzin 50% i 100%, godzin nocnych,
· większość typów nieobecności automatycznie modyfikuje dane płacowe,
· podsumowanie dni zasiłkowych i stażu pracy,
· dokładne określanie czasu pracy,
· definiowalny kalendarz dla wybranych pracowników lub grup,
· wydruk listy obecności z danymi lub pustej, kartoteki czasu pracy, wniosku o urlop, karty urlopowej,
· możliwość rozliczania nieobecności w różnych miesiącach, definiowanie typów dni, wyjątków, dni wolnych i świąt,

DEKLARACJE
· drukuje deklaracje do rozliczeń z urzędami skarbowymi: PIT-4, PIT-11/8b, PIT-40,PIT-2 (możliwość edycji danych podpowiadanych przez program), eksportuje wszystkie dane dot. deklaracji ZUS do programu Płatnik, np. RCA, DRA, RSA itp.,
· zestawienia do NFZ - współpraca z programem do elektronicznej wymiany danych z NFZ,

INNE
· obsługuje Zakłady Pracy Chronionej (ZPChr),
· importuje dane personalne pracowników z programu Płatnik,
· importuje wszystkie dane z programu Kadry, Płace i ZUS 4,
· importuje dane personalne z programu Płace DOS dGCS,
· eksportuje niektóre dane do programów Microsoft Word i Excel,
· współpracuje z rejestratorami czasu pracy,

Wymagania systemowe
· komputer PC z systemem operacyjnym MS Windows 2000, 2003, XP, Vista, Windows 7,  
· 256 MB pamięci RAM (lub więcej),
· około 350 MB wolnego miejsca na dysku twardym,
· dowolny napęd CD-ROM,
· drukarka,
· mysz,
· system obsługi baz danych MS SQL Server 2000, 2005, 2008 - w pakiecie znajduje się bezpłatna wersja Microsoft SQL Serwer MSDE 2000 oraz Microsoft SQL Server 2005 Express Edition - optymalizowane do pracy na maksymalnie pięciu stanowiskach jednocześnie.
rozwiń opis
POKAŻ ()

Facebook