FiDo

1.0
fizyka
Rozmiar:
3.5 MB
Aktualizacja:
27.05.2009
Producent:
Licencja:
Demo
System:
Windows 9x/Me/2000/XP
Kategoria:
fizyka
Ocena:
3
Oceń:
Pobrano:
11169 (3 w tym miesiącu)
Opis FiDo 1.0
 
 
FiDo to program do nauki fizyki. Zawiera on symulacje zjawisk i doświadczeń, których nie można zaobserwować w naturze ani w laboratorium. Wspomaga naukę fizyki na poziomie gimnazjum i szkoły średniej.Całość składa się z poszczególnych modułów:

Kinematyka
Pozwala na wizualną demonstrację ruchu ciała zgodnie z zadanymi równaniami. Na podstawie wprowadzonych przez użytkownika wzorów funkcji ten ruch opisujących komputer przelicza w czasie rzeczywistym współrzędne obiektu rysując na bieżąco animację poruszającego się na płaszczyźnie punktu.

Dynamika
Pozwala na zapoznanie się z regułami rządzącymi ruchem ciał pod wpływem działających na nie sił. Obserwować można zachowanie się klocka znajdującego się na równi pochyłej. Przy tej okazji stykamy się z zagadnieniami rozkładu sił na składowe, sił tarcia, ale przede wszystkim poznajemy zasady dynamiki Newtona.

Rzuty
Jednym z ważnych zagadnień poruszanych na fizyce w szkole podstawowej i średniej jest zachowanie się ciał wyrzuconych w powietrze i dalej poruszającymi się tylko i wyłącznie pod wpływem siły grawitacji. Chyba wszyscy pamiętamy klasyczne zadania "na rzuty" polegające na policzeniu odległości, którą przeleci odpowiednio rzucony kamień, czy też czasu, jaki upłynie przed jego spadnięciem na ziemię. Moduł Rzuty pozwala naocznie przekonać się o ruchu takiego ciała.

Astro
Ważnym tematem dość szczegółowo omawianym w szkole na lekcjach fizyki są oddziaływania grawitacyjne. Niejako przy tej okazji mówi się też o historii wszechświata, powstawaniu gwiazd i planet, w których to procesach grawitacja gra przecież rolę kluczową. Przyglądamy się też Układowi Słonecznemu. Moduł Astro stara się przedstawić w przystępnej formie wyżej wspomniane zagadnienia.

Kepler
Prawa opisujące ruch planet Układu Słonecznego sformułował w pierwszych latach XVII wieku astronom niemiecki Johannes Kepler, analizując wieloletnie obserwacje pozycji ciał niebieskich wykonane przez Tychona de Brahe.

Fale
Dzięki modułowi Fale możemy zapoznać się z mechanizmem powstawania fal mechanicznych oraz prześledzić ich interferencje. To z kolei pozwala zapoznać się ze specyfiką fal stojących oraz z dudnieniami.

Dyfrakcja
Bardzo ważnym działem fizyki jest optyka. Zgłębiając jej tajniki dowiadujemy się o falowej naturze światła. Wiele uwagi przywiązuje się do zjawisk falowych takich jak dyfrakcja i interferencja, które możemy obserwować traktując je jako dowód poprawności teorii. Niejako przy okazji tych zjawisk poznajemy budowę i zasady działania siatki dyfrakcyjnej. Doświadczenia z tym przyrządem są w stanie dostarczyć nam wielu obserwacji pomagających lepiej zrozumieć, czym tak naprawdę jest światło. Moduł Dyfrakcja pozwala nam symulować wyniki eksperymentów z siatką dyfrakcyjną.

Termodynamika
Dzięki modułowi Termodynamika można zobaczyć jak przedstawia się ruch cząsteczek gazu, jak na ten ruch wpływają wielkości makroskopowe takie jak temperatura czy gęstość gazu.

Elektrostatyka
Każdy uczeń na lekcjach fizyki musi opanować zagadnienia związane z oddziaływaniem na siebie ładunków elektrycznych. Moduł Elektrostatyka pozwala na obserwację właściwości pól wytwarzanych przez dowolny dwuwymiarowy ich układ, co ułatwia zrozumienie reguł rządzących prawami natury (i olśnienie nauczyciela własną wiedzą na najbliższej lekcji).

Kirchhoff
Jednym z najważniejszych poruszanych w szkole na lekcjach fizyki zagadnień jest problem przepływu prądu w obwodach elektrycznych. Szczególną uwagę zwraca się przy tej okazji na prąd stały. Dużą część programu nauczania stanowi stosowanie praw Kirchhoffa, które wspomnianym przepływem prądu rządzą. Od ucznia wymaga się umiejętności określenia napięć i natężeń w dowolnym punkcie danego obwodu elektrycznego poprzez ułożenie w oparciu o te prawa odpowiednich równań i ich rozwiązanie. Moduł Kirchhoff ilustruje zastosowania praw Kirchhoffa dla najbardziej typowych przypadków połączeń oporników i źródeł prądu pozwalając użytkownikowi obserwować zmiany przepływu ładunków pod wpływem zmian oporów i sił elektromotorycznych elementów umieszczonych w obwodzie.
rozwiń opis
POKAŻ ()

Facebook