Sortowanie danych w programie Calc

Poniedziałek, 22 Czerwiec 2009 14:12, Wpisany przez Hax

Samouczek pokazujący jak sortować dane w arkuszu kalkulacyjnym Calc z pakietu OpenOffice.

Rozmiar : 1.16 MB

Wymagania systemowe : Adobe Flash Player

Zobacz demonstrację

Samouczek pokazujący jak sortować dane w arkuszu kalkulacyjnym Calc z pakietu OpenOffice.