Instalki.pl » Aktualności » Internet » PayPal się doigrał. Amerykanie z zarzutami UOKiK
Czwartek, 24 Listopad 2022 11:12, Wpisany przez Maksym Słomski
uokik paypal
Polscy konsumenci mogą być poszkodowani.

Prezes UOKiK nie zwalnia tempa. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów informuje o coraz to kolejnych postępowania wszczynanych przeciwko firmom mogącym potencjalnie naruszać prawa Polaków. Rano przekazywaliśmy, iż UOKiK bada klauzule inflacyjne u operatorów komórkowych. Teraz spieszymy z doniesieniami o postawieniu zarzutów PayPal. Warto zauważyć, że amerykańskie przedsiębiorstwo oferujące usługi płatnicze znalazło się na celowniku Urzędu jeszcze w 2021.

PayPal z zarzutami UOKiK


Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowanie przeciwko PayPal Europe. Chróstny uważa, że spółka może stosować niedozwolone postanowienia umowne w relacjach z konsumentami. Wątpliwości budzi wiele kwestii, m.in. kary umowne, w tym blokowanie dostępu do kont, sankcje pieniężne i wypowiadanie umów. Działania zabronione opisano nieprecyzyjnie, bez podawania przykładów, wyjaśniania niejasnych i złożonych pojęć i przy pozostawieniu zbyt dużej interpretacji po stronie przedsiębiorcy.

Zarzuty dotyczą konkretnie trzech postanowień "Umowy z Użytkownikiem PayPal": spisu działań zabronionych, listy nakładanych sankcji oraz zakazu korzystania z konta w momencie jego zablokowania bądź zawieszenia. Tomasz Chróstny ocenia, iż mogą prowadzić do rażącej dysproporcji praw i obowiązków pomiędzy konsumentem i przedsiębiorcą i być sprzeczne z dobrymi obyczajami.

"Według jednego z postanowień zakwestionowanych przez UOKiK, gdy Paypal uzna, że konsument dopuścił się któregokolwiek z działań zabronionych, może „w dowolnym momencie i według własnego uznania podjąć szereg działań w celu ochrony firmy(…)”. Katalog sankcji, zawartych w umowie, ma charakter otwarty – oznacza to, że spółka może zastosować również kary w nim nieprzewidziane. Postanowienia umowy nie zobowiązują też Paypal do wskazania konkretnego naruszenia, czy podania uzasadnienia zastosowanej sankcji. Możliwie jest więc m.in. zablokowanie środków „w wysokości oraz przez okres tak długi, jak będzie to konieczne”, nałożenie na konsumenta obowiązku zapłaty równowartości kwoty 2500 USD lub większej, a nawet zamknięcie bez uprzedzenia konta użytkownika i odmówienie świadczenia usług w przyszłości" - czytamy w komunikacie.Postępowanie wyjaśniające w sprawie Paypal rozpoczęło się w grudniu 2021 roku. Spółka usłyszała teraz zarzuty stosowania niedozwolonych postanowień umownych we wzorcach umów wykorzystywanych w relacjach z konsumentami, za co grozi kara do 10 procent obrotu.

Źródło: UOKiK