TA STRONA UŻYWA COOKIE. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  [X]
Instalki.pl » Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu INSTALKI.pl
 

§ 1 Postanowienia ogólne
 

1. Podmiotem udostepniającym witrynę instalki.pl (Usługa) jest Usługodawca.

2. Na witrynie instalki.pl świadczone są inne usługi elektroniczne na warunkach i w trybie Regulaminu, których dostawcą jest Usługodawca, Administrator lub inne wskazane w Regulaminie osoby trzecie.

3. Administratorem serwisu INSTALKI.pl odpowiedzialnym za udostępniane treści oraz świadczenie usługi serwisu jest firma New Software S.C. Marek Lubas, Mateusz Ponikowski z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy Reja 15/13, zarejestrowana dnia 02.05.2006r. w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Żagań pod numerem 6345/2006 i 6346/2006, posiadająca NIP: 924-181-97-98 oraz REGON 080091144.

4. Administrator serwisu INSTALKI.pl zwany jest w dalszej części niniejszego regulaminu Operatorem. Niniejszy regulamin zwany jest w dalszej części Regulaminem.

 

Definicje stosowane w Regulaminie:

1. Serwis - zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna dostępna w sieci Internet w domenie instalki.pl

2. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, która w jakikolwiek sposób odbiera dane lub umieszcza je w Serwisie, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub w przypadku osoby fizycznej o ograniczonej zdolności do czynności prawnych posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna.

3. Użytkownik zarejestrowany - osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną korzystająca z serwisu po uprzednim założeniu konta i zalogowaniu.

4. Użytkownik niezarejestrowany - osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną podejmująca czynności zmierzające do korzystania z serwisu lub korzystająca z serwisu nie będąc zalogowana.

5. Wydawca - osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną będąca zarejestrowanym użytkownikiem posiadającym status wydawcy tj. będąca producentem lub dystrybutorem oprogramowania komputerowego.

6. Konto - bezpłatne konto w Serwisie przeznaczone wyłącznie dla osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi. Utworzenie konta użytkownika możliwe jest po akceptacji treści niniejszego Regulaminu. Aby założyć Konto należy wypełnić formularz rejestracyjny w Serwisie, a następnie dokonać aktywacji przy pomocy odnośnika URL przesłanego na wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej.

7. Konto wydawcy - bezpłatne konto w Serwisie przeznaczone wyłącznie dla użytkownika zarejestrowanego posiadającego status wydawcy.

8. Dane - wszelkie pliki wysyłane na serwer Serwisu przy pomocy udostępnionych przez Operatora narzędzi, w szczególności takich jak formularz dodawania propozycji programów i gier, formularz propozycji programów i gier, formularz dodawania screenshotów, jak również wszelkie dane wprowadzane przez Użytkownika w procesie rejestracji Konta lub Konta wydawcy i dane wprowadzane za pomocą tych kont po zalogowaniu się przez Użytkownika jak również wszelkie Dane pobierane przez Użytkowników za pomocą Serwisu oraz wszelkie Dane udostępniane za pomocą Serwisu przez Operatora.

9. Sekcja Download - wyodrębniona część Serwisu, w której dostępne są opisy programów m.in. aplikacji, gier, sterowników, systemów operacyjnych itp. wraz z możliwością ewentualnego ich pobrania lub pobrania pliku instalacyjnego na komputer lub inne urządzenie podłączone do sieci Internet.

10. Sekcja Aktualności - wyodrębniona część Serwisu, w której znajdują się artykuły na temat nowości w zakresie Software, Hardware, Internet, Bezpieczeństwo, Rozrywka.

 

11. Usługodawca - firma New Software S.C. Marek Lubas, Mateusz Ponikowski z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Reja 15/13, 65-076 Zielona Góra, zarejestrowana dnia 02.05.2006r. w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Żagań pod numerem 6345/2006 i 6346/2006, posiadająca NIP: 924-181-97-98 oraz REGON 080091144.

 

12. Usługa - świadczenie usługi elektronicznej udostępniania witryny instalki.pl zgodnie z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.) oraz uprawnieniami wynikającymi z regulaminu nazw domeny .pl dostępnego na stronie www.dns.pl


§ 2 Zasady korzystania z Serwisu INSTALKI.pl
 

1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Serwisu i zakres odpowiedzialności Operatora.
 

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących.
 

3. Podmiotem świadczącym Usługę za pośrednictwem, której świadczone są usługi elektroniczne w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Administratora i podmioty trzecie zgodnie z niniejszym regulaminem, jest Usługodawca.
 

4. Każdy użytkownik Serwisu może korzystać z innych treści udostępnianych przez Administratora lub inne firmy zewnętrzne z tym zastrzeżeniem, że Usługodawca nie wydaje żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji udostępnionych przez Administratora lub firmy zewnętrzne. Korzystanie z treści udostępnionych przez Administratora oraz firmy zewnętrzne podlega warunkom wskazanym w niniejszym regulaminie.
 

5. Aby korzystać z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie: połączenie z siecią Internet, urządzenie pozwalające korzystać z zasobów Internetu, oprogramowanie niezbędne do korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu. Do korzystania z wybranych elementów Serwisu może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi Java Script, Java, Flash oraz Cookies. W przypadku Użytkowników posiadających Konto dodatkowym warunkiem jest konieczność posiadania konta e-mail.
 

6. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści (np. komentarze, pliki) jak i szkody powstałe w wyniku ich wprowadzenia.
 

7. Zakazane jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 

8. Użytkownik Serwisu nie może wprowadzać do Serwisu treści reklamowych, promocyjno- marketingowych, stanowiących tzw. SPAM jak również znaków towarowych, oznaczeń przedsiębiorców lub nazw firm pod którymi osoby trzecie prowadzą działalność gospodarczą a do których Użytkownik nie ma prawa.
 

9. Użytkownik Serwisu nie może wprowadzać żadnych Danych, które naruszają przepisy prawa, zawierają treści powszechnie uznane za obelżywe, wulgarne, treści o charakterze pornograficznym, erotycznym lub mogącym obrażać uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne lub polityczne. Zakaz odnosi się również do treści propagujących przemoc, rasizm, homofobie. Zakaz dotyczy również do odnośników (linków) do takich treści.

10. Jeżeli którykolwiek z Użytkowników poweźmie uzasadnioną wątpliwość co do Danych wprowadzonych przez innego Użytkownika do Serwisu, że naruszają w jakikolwiek sposób niniejszy Regulamin powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt e-mailem na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
 

11. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu ma prawo na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa:
 

 • Przeglądać zasoby Serwisu i korzystać z wszystkich jego funkcji dostępnych bez logowania, w tym pobierać Dane udostępnione do pobrania.
 • Publikować komentarze do informacji zamieszczonych w sekcji Aktualności.
 • Umieszczać na innych stronach internetowych, forach dyskusyjnych, przesyłać przez e-mail oraz komunikatory linki do poszczególnych programów i gier dostępnych w Serwisie.


12. Każdy użytkownik posiadający Konto ma prawo na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa:
 

 • Oceniać przy pomocy 5-stopniowej skali wszystkie programy i gry dostępne w Sekcji Download.
 • Dodawać komentarze do gier i programów dostępnych w Sekcji Download.
 • Publikować komentarze do informacji zamieszczonych w Sekcji Aktualności.
 • Przesyłać propozycję programów i gier, które mogłyby znaleźć się w Serwisie poprzez odpowiednio do tego przygotowany formularz zgłoszeniowy, przy czym każdorazowo propozycje są weryfikowane przez Operatora pod względem możliwości ich umieszczenia w Serwisie, przy uwzględnieniu postanowień Regulaminu dotyczących porozumień licencyjnych i praw autorskich.
 • Zamieszczać zrzuty ekranowe programów i gier.
 • Korzystać z modułu społecznościowego który umożliwia: przesyłanie wiadomości prywatnych pomiędzy Użytkownikami, tworzenie listy ulubionych programów i gier, tworzenie listy znajomych.
 • Edytować informacje zamieszczone na stronie profilu Użytkownika.
 • Pobierać pliki specjalne dostępne wyłącznie dla zalogowanych użytkowników


13. Każdy użytkownik posiadający Konto wydawcy ma prawo na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa:
 

 • Oceniać przy pomocy 5-stopniowej skali wszystkie programy i gry dostępne w Sekcji Download.
 • Dodawać komentarze do gier i programów dostępnych w Sekcji Download.
 • Publikować komentarze do informacji zamieszczonych w sekcji Aktualności.
 • Zamieszczać zrzuty ekranowe programów i gier.
 • Korzystać z modułu społecznościowego który umożliwia: przesyłanie wiadomości prywatnych pomiędzy Użytkownikami, tworzenie listy ulubionych programów i gier, tworzenie listy znajomych.
 • Edytować informacje zamieszczone na stronie profilu Użytkownika.
 • Pobierać pliki specjalne dostępne wyłącznie dla zalogowanych użytkowników
 • Umieszczać na serwerze Operatora poprzez aplikację udostępnioną w ramach Konta wydawcy programy i gry przy uwzględnieniu postanowień Regulaminu i porozumień licencyjnych.
 • Skorzystać z innych propozycji przedstawianych przez Operatora np. możliwości reklamy wykupienia w Serwisie


§ 3 Rejestracja w serwisie i konto użytkownika
 

1. W celu korzystania z części i funkcji Serwisu zastrzeżonych i dostępnych wyłącznie dla użytkowników zarejestrowanych, użytkownik niezarejestrowany powinien założyć Konto lub Konto wydawcy poprzez rejestrację w Serwisie jak również zalogować się do serwisu.
 

2. Rejestracja w Serwisie wymaga podania adresu poczty elektronicznej oraz wyboru hasła dostępu zgodnie z instrukcją. Operator może uzależnić rejestrację od podania również innych danych, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony w trakcie procesu rejestracji. Po potwierdzeniu woli założenia Konta lub Konta wydawcy, Użytkownik otrzyma wygenerowany automatycznie i wysłany przez Operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej link aktywacyjny. Z chwilą dokonania aktywacji poprzez kliknięcie na załączony link aktywacyjny, Konto lub Konto wydawcy uważa się za założone.
 

3. Brak aktywacji Konta lub Konta wydawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania linku aktywacyjnego na adres e-mail może spowodować konieczność powtórzenia czynności rejestracji konta.
 

4. Logowanie do korzystania z Konta lub Konta wydawcy następuje poprzez podanie przez użytkownika nazwy użytkownika użytej przy rejestracji oraz hasła dostępu. Każdy użytkownik może posiadać tylko jedno konto przypisane do jednego adresu poczty elektronicznej.
 

5. Konto wydawcy jest kontem przeznaczonym tylko i wyłącznie dla producentów i dystrybutorów oprogramowania prowadzących działalność gospodarczą w formach przewidzianych prawem. Użytkownik, który zarejestruje Konto wydawcy nie będąc producentem lub dystrybutorem oprogramowania jest odpowiedzialny wobec Operatora oraz pozostałych Użytkowników Serwisu za szkody powstałe w wyniku swojego działania, w tym za szkody powstałe wskutek pobrania oprogramowania przez Użytkowników.
 

6. Z chwilą pomyślnej aktywacji Konta lub Konta wydawcy, Użytkownik Serwisu oświadcza, że:
 

 • wszelkie Dane składające się na konto są aktualne i zgodne ze stanem rzeczywistym, przekazuje je dobrowolnie oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Operatora, który jest administratorem danych osobowych;
 • jest świadomy, że podanie Danych jest dobrowolne, jednakże bez podania w procesie rejestracji danych wymaganych w formularzu rejestracji nie będzie możliwe pomyślne założenie Konta lub Konta wydawcy
 • wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora Danych, które Użytkownik przekazał Operatorowi w związku z korzystaniem z Serwisu, jak również adresu IP;
 • wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Operatora wszelkich Danych w celach marketingowo-promocyjnych, informacyjnych, prowadzenia statystyk oraz publikacji w mediach, w szczególności w Internecie i aplikacjach mobilnych. W tych samych celach Operator może udostępniać je partnerom biznesowym;
 • wyraża zgodę na udostępnienie jego adresu poczty elektronicznej oraz innych niezbędnych Danych osobie zgłaszającej naruszenie praw w rozumieniu § 4 ust 6 Regulaminu oraz w § 6 ust 5 , jeżeli przeprowadzona przez Operatora analiza wykaże, że istnieje prawdopodobieństwo naruszenia praw,
 • wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji informacyjnej, handlowej i marketingowo-promocyjnej od Operatora oraz, w szczególności dotyczącej zmian i nowych funkcji Serwisu albo dodatkowych usług świadczonych przez Operatora
 • został pouczony i jest świadomy, że jest odpowiedzialny za utrzymanie Danych w poufności, a wprowadzając Dane do części Serwisu, która stanowi domenę publiczną, każdy inny Użytkownik będzie miał do nich wgląd bez ograniczeń, w tym częściowo wraz z możliwością umieszczania komentarzy własnych;
 • został pouczony i jest świadomy, że Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia przez Operatora. Z żądaniem takim Użytkownik powinien zwrócić się w formie pisemnej za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Operatora. Użytkownik może zwrócić się do Operatora również bez zachowania formy pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Usunięcie Konta Użytkownika w rozumieniu § 3 ust 6 tiret 8 Regulaminu nie jest równoznaczne z żądaniem usunięcia danych osobowych;


7. Dane udostępniane w zakresie należącym do domeny publicznej jak i dane umieszczane przez zarejestrowanych Użytkowników na serwerach Operatora mogą być monitorowane i moderowane przez Operatora oraz modyfikowane lub usunięte, jeżeli naruszają przepisy prawa, postanowienia Regulaminu, regulaminów szczególnych lub innych informacji publikowanych Serwisie, albo naruszają zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje, moralność, czy też uzasadnione interesy Operatora, jego partnerów biznesowych lub innych Użytkowników. Prawa Operatora określonego w zdaniu pierwszym nie należy rozumieć jako obowiązku lub gwarancji regularnego moderowania.
 

8. Użytkownikowi Serwisu nie wolno korzystać z Kont Użytkowników przypisanych innym Użytkownikom oraz udostępniać założonego przez siebie Konta lub Konta Wydawcy innym Użytkownikom. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy swoje hasło dostępu. Konta lub Konta wydawcy są niezbywalne. Przelew jakichkolwiek praw bez wyraźnej zgody Operatora wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności jest niedopuszczalny.
 

9. Jeżeli Użytkownik Serwisu poweźmie uzasadnione podejrzenia, że bezpieczeństwo jego Konta lub Konta Wydawcy jest zagrożone (np. w przypadku zgubienia, utraty lub kradzieży danych dostępowych albo stwierdzenia niedozwolonych działań osób trzecich, w tym hakerskich), zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Operatora. Informacja może zostać wysłana na adres poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 

10. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu albo obowiązujących przepisów prawa Operator będzie uprawniony do usunięcia Konta lub Konta Wydawcy w całości lub części bez uprzedzenia Użytkownika i bez zachowania terminów wypowiedzenia.
 

11. Operator może ponadto usunąć Konto lub Konto wydawcy bez uprzedzenia i bez zachowania terminów wypowiedzenia jeżeli Użytkownik:
 

 • doręczył Operatorowi oświadczenia, że nie akceptuje zmian, modyfikacji lub aktualizacji Regulaminu
 • działania Użytkownika naruszają zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje, moralność lub uzasadnione interesy Operatora, jego partnerów biznesowych lub innych Użytkowników Serwisu
 • Operator zakończy prowadzenia działalności gospodarczej lub ogłosi upadłość


12. Operator na żądanie Użytkownika przesłane na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. usunie Konto lub Konto wydawcy. Usunięcie Konta lub Konta wydawcy powoduje usunięcie Danych wprowadzonych do Serwisu, zaś w przypadku komentarzy wprowadzonych przez Użytkownika może spowodować ich usunięcie lub usunięcie danych autora komentarza.


13. Usunięcie Konta lub Konta wydawcy nie jest równoznaczne z wypowiedzeniem porozumienia licencyjnego, o którym mowa w § 5 Regulaminu.
 

§ 4 Prawa autorskie i dobra osobiste

1. Z chwilą wprowadzenie do Serwisu jakichkolwiek Danych, Użytkownik oświadcza, że:
 

 • żadna część wprowadzonych przez niego Danych (np. program, gra, tytuł, komentarze) nie narusza żadnych osobistych lub majątkowych praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw do znaków towarowych lub tajemnic handlowych, czy dóbr osobistych Użytkowników lub osób trzecich oraz
 • posiada wszelkie niezbędne uprawnienia do ich wprowadzenia do Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie oraz zawarcia porozumienia licencyjnego, o którym mowa w § 5 Regulaminu, tzn. jest autorem Danych albo uprawnionym przez autora Danych lub uprawnionego dysponenta praw.


2. Użytkownik jest świadomy, że z tytułu złożonego oświadczenia, o którym mowa powyżej w niniejszym paragrafie, przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność prawną. W przypadku wystąpienia z jakimikolwiek roszczeniami przez osoby trzecie (w tym również przez innych Użytkowników) przeciwko Operatorowi, Operator zawiadomi o tym Użytkownika, który zobowiązuje się niezwłocznie przystąpić do wyjaśnienia sprawy oraz podjąć wszelkie stosowne działania w celu wykazania niezasadności takich roszczeń na własny koszt i ryzyko, w tym udostępnić Operatorowi wszelkie niezbędne Dane i informacje. Jeżeli roszczenia okażą się zasadne, Użytkownik zobowiązuje się ponadto do ich zaspokojenia w całości, a w przypadku zasądzenia jakiejkolwiek kwoty pieniężnej bezpośrednio lub pośrednio od Operatora, który Dane wprowadził, zobowiązuje się do zwrotu Operatorowi całości zasądzonej kwoty powiększonej o wydatki i opłaty związane z postępowaniem sądowym wraz z kosztami postępowania sądowego i zastępstwa adwokackiego. Użytkownik będzie zobowiązany ponadto do naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 

3. Przepis § 4 ust 2 Regulaminu stosuje się odpowiednio do sytuacji, gdy wskutek zasadnych roszczeń osoby trzeciej Operator zostanie zobowiązany do określonego działania lub zaniechania, które związane jest z obowiązkiem uiszczenia określonej sumy pieniężnej (np. publikacja w prasie) albo utratą określonej sumy pieniężnej.


4. Każdy Użytkownik lub każda inna osoba, której prawa majątkowe lub osobiste, w szczególności prawa autorskie, prawa do znaków towarowych lub tajemnice handlowe, zostały naruszone przez określonego Użytkownika poprzez wprowadzenie Danych do Serwisu powinien niezwłocznie powiadomić o tym Operatora.


5. Powiadomienie o naruszeniu praw osób trzecich, o którym mowa w § 4 ust 4 Regulaminu należy przesłać w formie pisemnej na adres Operatora, lub w formie e-mail na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz jednocześnie przesłać pocztą na adres Operatora podpisane zgłoszenie przy czym zgłoszenie powinno zawierać przynajmniej następujące informacje:
 

 • oświadczenie osoby zgłaszającej, że określone Dane wprowadzone do Serwisu naruszają jej prawa (np.: "oświadczam niniejszym, że program „xxxx” znajdujący się w serwisie narusza moje prawa autorskie"),
 • dokładne określenie Danych (tekstu, zdjęcia, gry, komentarza itd.) wraz z podaniem adresu internetowego URL, pod którym Dane zostały udostępnione,
 • określenie zgodnie z prawem którego państwa prawa osoby zgłaszającej zostały naruszone,
 • wyjaśnienie, na czym zgłoszone naruszenie polega (np. bezprawne skopiowanie i udostępnienie programu, pomówienie)
 • w przypadku naruszenia praw autorskich lub praw pokrewnych podanie informacji na temat oryginalnego chronionego prawem utworu (tekstu, zdjęcia, programu itd.), jeżeli możliwe wraz z adresem internetowym URL, pod którym Operator może odnaleźć utwór,
 • podanie danych osobowych i kontaktowych osoby zgłaszającej, tj. imię i nazwisko lub firma przedsiębiorcy, adres zamieszkania lub siedziby oraz adres poczty elektronicznej, które Operator będzie mógł przekazać również Użytkownikowi, który wprowadził Dane do Serwisu,
 • własnoręczny podpis osoby zgłaszającej, przy czym w przypadku zgłoszenia e-mailem dodatkowe przesłanie w formie pisemnej podpisanego zgłoszenia.


6. Po otrzymaniu zgłoszenia określonego powyżej, Operator niezwłocznie przystąpi do jego analizy. Jeżeli podejrzenie naruszenia praw zgłaszającego okaże się uzasadnione, Operator bez zbędnej zwłoki uniemożliwi dostęp do tych Danych i udostępni zgłaszającemu adres poczty elektronicznej Użytkownika, który Dane wprowadził do Serwisu. Jednocześnie Operator powiadomi Użytkownika, który wprowadził Dane o zamiarze uniemożliwienia dostępu do tych Danych, zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


7. Użytkownicy Serwisu mogą korzystać z wszelkich Danych wprowadzonych do Serwisu przez Użytkowników Zarejestrowanych, bez ograniczeń terytorialnych w zakresie dozwolonego użytku określonego przez przepisy prawa właściwego. Wprowadzanie jakichkolwiek zmian, utrwalanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie, publiczne odtwarzanie lub inny rodzaj wykorzystywania, jeżeli służy celom komercyjnym, wymaga uprzedniej zgody Operatora, która powinna być wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności, lub zgody uprawnionego Użytkownika Serwisu.


§ 5 Porozumienie licencyjne
 

1. Jeżeli jakiekolwiek Dane wprowadzone do Serwisu przez Użytkownika Zarejestrowanego, objęte są ochroną prawną zgodnie z prawem właściwym (np. zdjęcie stanowiące utwór w rozumieniu prawa autorskiego danego państwa), Użytkownik Zarejestrowany z chwilą wprowadzenia tychże Danych do Serwisu upoważnia Operatora do bezpłatnego korzystania z nich, w tym również komercyjnie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszelkich znanych polach eksploatacji lub również tych, które mogą powstać w przyszłości (nieodpłatna licencja niewyłączna). Operator może upoważnić również inne osoby do korzystania z Danych, o których mowa w zdaniu pierwszym w zakresie uzyskanej licencji. Porozumienie licencyjne nie może zostać wypowiedziane przez żadną ze Stron.

2. Jeżeli zgodnie z prawem właściwym (prawem danego państwa) postanowienie § 5 ust 1 Regulaminu będzie nieważne, zostanie ono zastąpione przez postanowienia § 5 ust 3-7 Regulaminu.

3. Jeżeli jakiekolwiek Dane wprowadzone do Serwisu przez Użytkownika Zarejestrowanego, objęte są ochroną prawną zgodnie z prawem właściwym (np. zdjęcie stanowiące utwór w rozumieniu prawa autorskiego danego państwa), Użytkownik Zarejestrowany z chwilą wprowadzenia tychże Danych do Serwisu upoważnia Operatora do bezpłatnego korzystania z nich, w tym również komercyjnie, przez okres 25 (słownie: dwudziestu pięciu) lat bez ograniczeń terytorialnych w zakresie wskazanym § 5 ust 4 Regulaminu (nieodpłatna licencja niewyłączna). Operator może upoważnić również inne osoby do korzystania z Danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w zakresie uzyskanej licencji. Po upływie 25 (słownie: dwudziestu pięciu) lat, licencję uważa się za udzieloną na czas nieoznaczony, chyba że Użytkownik, który jej udzielił, albo Operator złożą oświadczenie przeciwne najpóźniej w ostatnim roku obowiązywania licencji. Licencję udzieloną na czas nieoznaczony każda ze Stron może wypowiedzieć na 5 (słownie: pięć) lat naprzód, na koniec roku kalendarzowego. Zarówno wypowiedzenie jak i oświadczenie o niewyrażeniu woli w przedmiocie przedłużenia licencji na czas nieoznaczony wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Licencja, o której mowa w § 5 ust 1 Regulaminu, obejmuje następujące pola eksploatacji:

 • publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, nadania z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, a także publiczne udostępnianie w całości lub części w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (np. Internet, telefonia komórkowa, aplikacje mobilne, w szczególności wykorzystanie w technologii UMTS i GPRS, terminale dotykowe, interaktywne formy przekazu);
 • tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, dokonywanie opracowań Danych, tłumaczenia, dokonywanie korekt, skrótów, przeróbek, adaptacji, łączenie z innymi utworami, także bez nadzoru autorskiego,
 • publikowanie w środkach masowego przekazu i wykorzystywanie we wszelkich materiałach reklamowych.


5. W przypadku powstania innych pól eksploatacji niż wymienione w § 4 ust 4 Regulaminu nieznanych w chwili udzielenia licencji, Użytkownik, który udzielił Operatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej zgodnie zobowiązuje się do upoważnienia Operatora do korzystania z Danych również na nowych polach eksploatacji w takim samym zakresie.

6. Użytkownik Serwisu, który udzielił Operatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej zgodnie zezwala Operatorowi bez ograniczeń w czasie, przestrzeni i co do zakresu na sporządzanie, rozporządzanie i korzystanie z opracowań takich Danych, sporządzanie tłumaczeń, przeróbek, adaptacji i łączenie w części lub całości z innymi Danymi, także bez nadzoru autorskiego.


§ 6 Odpowiedzialność

1. Korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.

2. Operator oświadcza, że nie monitoruje i nie ma wpływu na odnośniki (linki) do stron osób trzecich umieszczane w Serwisie przez Użytkowników, ani na treść stron osób trzecich lub innych Użytkowników, do których odnośniki (linki) przekierowują. Operator nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za treści udostępnione na stronach lub serwisach osób trzecich lub innych Użytkowników, do których Użytkownik został przekierowany po kliknięciu na odnośnik (link) umieszczony w Serwisie albo stronie osoby trzeciej lub innego Użytkownika.

3. Operator oświadcza, że nie prowadzi stałego monitoringu Danych wprowadzanych do Serwisu przez Użytkowników. Wszelkie Dane wprowadzane do domeny publicznej przez Użytkowników (np. w blogach, forach, czatach lub częściach Serwisu umożliwiających komentowanie itp.) stanowią opinie, komentarze, czy też stanowiska wyłącznie Użytkowników, którzy wprowadzili je do Serwisu. Nie stanowią one automatycznie opinii lub stanowiska Operatora. Operator nie będzie zatem ponosić odpowiedzialności za treść Danych wprowadzonych do Serwisu przez Użytkowników.

4. Operator nie zapewnia w szczególności zgodności ze stanem rzeczywistym, rzetelności i prawdziwości Danych, braku błędów w Serwisie, zdatności do osiągnięcia określonych zamierzeń lub celów, nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu, dostępu przez pewien z góry określony czas, ani dostępu do Serwisu w ogóle, braku wirusów i innych szkodliwych programów lub aplikacji, które mogą być transmitowane poprzez Serwis. Operator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym lub mobilnym, z którego korzysta Użytkownik, za skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie lub innych Użytkowników w posiadanie hasła dostępu, za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet lub sieci mobilnej, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika lub jego zainfekowaniem wirusami lub innymi szkodliwymi programami, ani też za jakiekolwiek konsekwencje powstałe w związku z korzystaniem z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, regulaminów szczególnych. Operator dołoży wszelkich starań aby odpowiednio wcześniej poinformować Użytkowników o ewentualnych przerwach lub problemach technicznych.

5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za oprogramowanie pobrane z Serwisu i instalowane na komputerze Użytkownika. Użytkownik instaluje oprogramowanie na własne ryzyko. W przypadku spostrzeżenia przez Użytkownika błędów w działaniu programów lub gier należy dokonać zgłoszenia do Operatora na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . W przypadku powstania u Użytkownika szkody w rozumieniu kodeksu cywilnego związanej z pobraniem Danych za pomocą serwisu Użytkownik może zgłosić ten fakt Operatorowi, który może przekazać dane producenta lub dystrybutora programu, jeżeli te dane nie są dostępne na stronie Serwisu.

6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób niezgodny z Regulaminem.

7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczone na stronach Serwisu.


§ 7 Postanowienia końcowe
 

1. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące Serwisu można przesyłać na adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pisemnie na adres: INSTALKI.pl, ul. Reja 15/13, 65-076 Zielona Góra.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04/06/2012 i dostępny jest na stronie pod adresem http://www.instalki.pl/regulamin.html

3. Operator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w chwili zamieszczenia treści Regulaminu na stronie pod adresem http://www.instalki.pl/regulamin.html

4. Treść Regulaminu może być utrwalona przez Użytkownika w postaci wydruku, zapisu na nośniku lub dysku komputera.

5. Jeżeli prawo właściwe na to zezwala wszelkie spory rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy właściwy ze względu na siedzibę Operatora.